Uniwersyteckie Maluchy

przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkanie informacyjne dotyczące żłobka „Uniwersyteckie Maluchy”26 sierpnia 2013 r. o godz. 17:00 w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (sale nr 111-113) odbędzie się spotkanie informacyjne dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowanych skorzystaniem z usług żłobka uniwersyteckiego.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z założeniami i ideą projektu, w ramach którego powołany zostanie żłobek uniwersytecki. W trakcie spotkania przedstawione zostaną zasady i kryteria naboru dzieci do żłobka oraz ogólne informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Możliwa będzie bezpośrednia konsultacja z dyrektorem żłobka oraz przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia, w tym z partnerem projektu - Instytutem Komeńskiego.

W spotkaniu weźmie udział również prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej UW.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących spotkania informacyjnego prosimy o kontakt z p. Olgą Skonecka z Biura Spraw Socjalnych UW (o.skonecka@uw.edu.pl) lub z p. Ewą Szkop z Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW (ewa.szkop@adm.uw.edu.pl).

Uczestnictwo w spotkaniu nie jest warunkiem złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka.