Uniwersyteckie Maluchy

przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego

opłaty obowiązujące od stycznia 2015 rOpłata wpisowa bezzwrotna w ciągu 7 dni tytułem zadatku na poczet świadczenia usług - 300 zł 
Czas pobytu dziecka w żłobku - do 5 godz. dziennie - opłata 450 zł/miesiąc 
Czas pobytu dziecka w żłobku - powyżej 5 godz. dziennie - opłata 600 zł/miesiąc 
Dzienne wyżywienie (w formie cateringu) tj. śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem i podwieczorek - 14 zł/dziennie