Uniwersyteckie Maluchy

przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego

Wycieczka na Stadion Narodowy