Uniwersyteckie Maluchy

przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego

Żłobek uniwersytecki już otwarty!
1 października 2013 r. był wyjątkowym dniem nie tylko dla warszawskich żaków. W pierwszy wtorek października swoją przygodę z Uniwersytetem Warszawskim rozpoczęła także piętnastka Maluchów przyjęta do uniwersyteckiego żłobka, którego działalność związana jest z realizacją projektu pt. „Uniwersyteckie Maluchy – przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Zajęcia rozwojowe dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowane opiekunki w myśl założeń "Standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3", opracowanych przez zespół specjalistów i praktyków pod przewodnictwem Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Kluczowymi zasadami pracy opiekuńczo-edukacyjnej z dziećmi są m.in.: stworzenie środowiska edukacyjnego, odpowiadającego bieżącym potrzebom dzieci, stała uwaga osoby dorosłej, udział rodziców w asystowaniu opiekunom, a także swobodna zabawa i ruch.


Wszystkim naszym maluchom, jak również ich Rodzicom, życzymy udanej przygody przeżytej wspólnie z „Uniwersyteckimi Maluchami”.