Uniwersyteckie Maluchy

przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego


„Nasza wizja dziecka”

Każde dziecko to niepowtarzalna osoba. To człowiek, który ma prawo do wyboru, samodzielnych odkryć, szukania rozwiązań, podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji, a także do popełniania błędów.

Zadaniem rodziców i opiekunów jest stwarzanie przestrzeni dla takiej aktywności dzieci, która da im poczucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym i przynoszącym satysfakcję. Wszelkie działania dotyczące dzieci powinny respektować Konwencję Praw Dziecka.

W edukacji małych dzieci nie interesują nas tymczasowe rozwiązania. Dążymy do wprowadzenia trwałych zmian systemowych, które usprawnią proces wspierania rozwoju dzieci.