Uniwersyteckie Maluchy

przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego

Lista osób zakwalifikowanych do Projektu "Uniwersyteckie Maluchy - przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego"Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w dniu 12 września 2013 r. prace komisji rekrutacyjnej, której zadaniem było wybranie beneficjentów do Projektu "Uniwersyteckie Maluchy - przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego", dobiegły końca. 

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do Projektu


Wszystkie osoby z listy rezerwowej proszone są o dostarczenie do Biura Spraw Socjalnych UW (pok. 13) deklaracji PIT za ubiegły rok kalendarzowy przez obydwoje rodziców wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów nieopodatkowanych uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym bądź oświadczeniem o braku takich dochodów najpóźniej do 16 września 2013 r.

Podczas posiedzenia komisji rekrutacyjnej  w dniu 16 września 2013 r. wybrano ostatniego beneficjenta Projektu spośród kandydatów z listy rezerwowej. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną lista osób zakwalifikowanych do Projektu.