Start

 

„MALUCH plus” 2017 na Uniwersytecie Warszawskim!

Z radością informujemy, że Uniwersytet Warszawski po raz kolejny został zakwalifikowany do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Dotację przyznano placówce „Uniwersyteckie Maluchy – przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego”. Przyjęcie dotacji oraz uczestnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w programie oznacza obniżenie płaconego przez rodziców czesnego. Wsparcie zostało przyznane na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

Bez wsparcia z programu „MALUCH plus” czesne płacone przez rodziców wynosi 450,00 zł lub 600,00 zł., w zależności od czasu, jaki spędza dziecko w placówce.