O nas

„Uniwersyteckie Maluchy” to przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego, który został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 116/Z/2013.

Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.

Żłobek świadczy usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze nad dziećmi w wieku od ukończonego 7 miesiąca do 3 roku życia.  Wszystkie Uniwersyteckie Maluchy przebywają w jednej grupie różnowiekowej.

Koncepcja pracy żłobka zbudowana jest w oparciu o „Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3. Żłobek” opracowane przez zespół specjalistów i praktyków powołany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Jej główne założenia brzmią:

• Żłobek jest miejscem przyjaznym dla dziecka, zapewniającym bezpieczne, a zarazem stymulujące warunki do jego prawidłowego rozwoju.
• Zgodnie z wiedzą psychologiczną, w najwcześniejszym okresie życia, dziecko korzystając z pozytywnych doświadczeń i bezpiecznej więzi z dorosłymi buduje fundamenty warunkujące jego dalszy rozwój.
• Zaspokojenie potrzeb biologicznych i emocjonalnych małego dziecka zależy od sposobu zorganizowania różnych sytuacji codziennych.
• Zapewnienie warunków sprzyjających swobodnej zabawie i dających możliwość ruchu jest warunkiem koniecznym, aby małe dziecko dobrze się rozwijało.
• Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu małego dziecka, dlatego ich aktywny udział w życiu żłobka jest niezbędny.

W żłobku pracują trzy opiekunki, których podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci i tworzenie środowiska edukacyjnego stosownie do nich.
Nad pracą opiekunów czuwa dyrektor żłobka. Zapewnia on wsparcie merytoryczne oraz przeprowadza monitoring spełniania standardów jakości pracy z dziećmi.

Do dyspozycji dzieci są:
• sala zabaw
• sala do odpoczynku
• jadalnia
• łazienka przystosowana do potrzeb najmłodszych dzieci

Czas pobytu dziecka w żłobku wynosi maksymalnie 9 godzin, z możliwością ich elastycznego dopasowania do potrzeb rodziców.

Wyżywienie pełne składa się z trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek. Istnieje możliwość wyboru posiłków w zależności od godzin pobytu dziecka w żłobku. Posiłki w określonych formach (mleko modyfikowane lub mleko matki dostarczone w przeznaczonych do tego pojemnikach) również może być przynoszone do żłobka przez rodziców.

Żłobek został utworzony w ramach Projektu Uniwersyteckie Maluchy – przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie utworzenia żłobka przyzakładowego